Erfpacht betalen afkoopsom

Voor een erfpachtcontract, waarvoor Eeuwigdurende erfpachtrechten gelden en waarvoor jaarlijks een canon wordt betaald, kan de canon eeuwigdurend worden afgekocht door de vastgestelde afkoopsom te betalen

Lees meer over de verschillende soorten erfpacht

Geldt deze situatie ook voor u? En wilt u uw canon eeuwigdurend afkopen door de vastgestelde afkoopsom te betalen?

Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u zicht kunt voorbereiden en wat u nodig hebt bij de aanvraag

Tussentijds opslaan is helaas niet mogelijk, zorg er dus voor dat u de gevraagde gegevens bij de hand hebt.

Nu afkoopsom betalen   

Is behandeling van uw aanvraag op zeer korte termijn nodig?

Dat kan.

De minimale doorlooptijd is 4 weken.

Reden voor versnelde behandeling

• de overdracht van de woning van verkoper naar koper staat op korte termijn gepland bij de notaris

Wat moet u doen?

1. vul het aanvraagformulier in
2. stuur een e-mail naar erfpacht@utrecht.nl en vermeld:
• in het onderwerp het zaaknummer. Dit krijgt u als u het aanvraagformulier heeft ingevuld
• het erfpachtadres waar het om gaat
• de reden voor de versnelde behandeling en de (uiterste) datum waarop de akte bij de notaris moet worden ondertekend.
• uw telefoonnummer

Wij nemen dan contact met u op om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.