Opbreekvergunning (kabels en leidingen)

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen/onderhouden/verwijderen.

U kunt de opbreekvergunning online aanvragen.

Vraag opbreekvergunning aan - klein

Vraag opbreekvergunning aan - groot

Advies bij opbreekvergunning groot

 • Vraag bodeminformatie op voordat u een 'opbreekvergunning groot' aanvraagt.
  Meer informatie over bodemonderzoek
 • Hebt u (volgens het bodemonderzoek) een meldingsplicht (Wet Bodembescherming), doe dan een melding met het meldingsformulier Wet Bodembescherming (pdf, 128 kB).

Voorwaarden opbreekvergunning klein

 • Opbreken openbare grond tot een lengte van 25 meter,
 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene voorschriften opbreekvergunning. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter Nutsbedrijven proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de opzichter Nutsbedrijven.
 • U houdt een vooroverleg met de gemeente als u een opbreking in de openbare grond wilt doen:
  • in de binnenstad (gebied binnen de Singels en het stationsgebied),
  • in een gebied met weinig ruimte onder de grond
  • in een gebied met monumentale bomen of bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer op een hoogte van 1,30 meter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de vergunning.
 • Als u telecommunicatiewerkzaamheden wilt verrichten, dan gelden ook de regels uit de Telecommunicatiewet.

Voorwaarden opbreekvergunning groot

 • Opbreken openbare grond vanaf een lengte van meer dan 25 meter of bij boringen, persingen, plaatsen handholes/bovengrondse kasten.
 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene voorschriften. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter Nutsbedrijven proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de opzichter Nutsbedrijven.
 • U houdt een vooroverleg met de gemeente als u een opbreking in de openbare grond wilt doen:
  • in de binnenstad (gebied binnen de Singels en het stationsgebied),
  • in een gebied met weinig ruimte onder de grond
  • in een gebied met monumentale bomen of bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer op een hoogte van 1,30 meter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de vergunning.
 • Als u telecommunicatiewerkzaamheden wilt verrichten, dan gelden ook de regels uit de Telecommunicatiewet.

Kosten opbreekvergunning klein 2018

€ 69,20 
kosten voor het herstellen door de gemeente van de opbreking (pdf, 90 kB)

Kosten opbreekvergunning groot 2018

De kosten bestaan uit: tarief per meter + opbreken/herstellen grond

€    633,80    25 tot 100 meter kabels en leidingen
€    770,10    100 tot 500 meter kabels en leidingen
€    938,10    500 tot 1000 meter kabels en leidingen
€ 1.106,25    vanaf 1000 meter kabels en leidingen
€    633,80    handholes (ongeacht aantal)
+  kosten voor het herstellen door de gemeente van de opbreking (pdf, 90 kB) 

Wat kunt u verwachten?

Bij een kleine opbreekvergunning krijgt u bericht binnen 2 werkdagen na het invullen en versturen van de aanvraag.
Bij een grote opbreekvergunning neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Lees ook...

Naar boven