Opbreekvergunning (kabels en leidingen)

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen/onderhouden/verwijderen.

Kleine of grote opbreking

 • Een kleine opbreking is het opbreken van openbare grond tot een lengte van 25 meter.
 • Een grote opbreking is het opbreken van openbare grond vanaf een lengte van meer dan 25 meter of bij boringen, persingen, plaatsen handholes/bovengrondse kasten.

Voorwaarden

Voor opbreekvergunning klein

 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene voorschriften opbreekvergunning. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter Nutsbedrijven proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de opzichter Nutsbedrijven.
 • U houdt een vooroverleg met de gemeente als u een opbreking in de openbare grond wilt doen:
  • in de binnenstad (gebied binnen de Singels en het stationsgebied),
  • in een gebied met weinig ruimte onder de grond
  • in een gebied met monumentale bomen of bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer op een hoogte van 1,30 meter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de vergunning.
 • Als u telecommunicatiewerkzaamheden wilt verrichten, dan gelden ook de regels uit de Telecommunicatiewet.

Voor opbreekvergunning groot

 • In alle gevallen houdt u zich aan de Algemene voorschriften. Hierin staan de regels die gelden voor/tijdens/na het opbreken van de openbare grond.
 • Als de opzichter Nutsbedrijven proefsleuven nodig vindt, dan maakt u deze in het gebied waar u de grond wilt opbreken. Proefsleuven zijn dwarsdoorsneden in de grond om te kijken hoeveel kabels en leidingen er liggen. U maakt proefsleuven alleen in het bijzijn van de opzichter Nutsbedrijven.
 • U houdt een vooroverleg met de gemeente als u een opbreking in de openbare grond wilt doen:
  • in de binnenstad (gebied binnen de Singels en het stationsgebied),
  • in een gebied met weinig ruimte onder de grond
  • in een gebied met monumentale bomen of bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer op een hoogte van 1,30 meter.
 • Aanvullende voorschriften verschillen per situatie. Wij vermelden die op de vergunning.
 • Als u telecommunicatiewerkzaamheden wilt verrichten, dan gelden ook de regels uit de Telecommunicatiewet.

Wat stuurt u mee?

Voeg onderstaande bijlagen toe aan uw aanvraag.

Bij kleine opbreking

 • situatieschets of foto van het werkgebied
 • een verkeersplan (bij afsluiting van (deel) straat/straten) (door de beoordeling van het verkeersplan kan de behandeltermijn langer zijn dan 2 werkdagen)

Bij grote opbreking

 • verslag met commentaar van aangrenzende bewoners, gebruikers of eigenaren
 • verslag over afstemming met andere eigenaren van kabels of leidingen
 • afmetingen van kasten en objecten die bij het werkgebied horen
 • een plattegrond met de plekken van de nieuwe kasten en objecten
 • een plattegrond van het werkgebied met alle bomen die op of langs het werkgebied staan
 • een verkeersplan (bij afsluiting van (deel) straat/straten)

Aanvragen

Vraag opbreekvergunning aan - klein

Vraag opbreekvergunning aan - groot

Advies bij opbreekvergunning groot

 • Vraag bodeminformatie op voordat u een 'opbreekvergunning groot' aanvraagt.
  Meer informatie over bodemonderzoek
 • Hebt u (volgens het bodemonderzoek) een meldingsplicht (Wet Bodembescherming), doe dan een melding met het meldingsformulier Wet Bodembescherming (pdf, 128 kB).

Kosten 2022

Voor opbreekvergunning klein

€ 78,45
kosten voor het herstellen door de gemeente van de opbreking (pdf, 160 kB)

Voor opbreekvergunning groot

De kosten bestaan uit: tarief per meter + opbreken/herstellen grond

€    719,15   25 tot 100 meter kabels en leidingen
€    873,80    100 tot 500 meter kabels en leidingen
€ 1.064,45    500 tot 1.000 meter kabels en leidingen
€ 1.255,30    vanaf 1.000 meter kabels en leidingen
€    719,15    handholes (ongeacht aantal)
+  kosten voor het herstellen door de gemeente van de opbreking (pdf, 160 kB) 

Wat kunt u verwachten?

Bij een kleine opbreekvergunning krijgt u bericht binnen 2 werkdagen na het invullen en versturen van de aanvraag.
Bij een grote opbreekvergunning neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

Lees ook...

Naar boven