Kabels en leidingen, vergunning aanvragen

Gaat u kabels en leidingen aanleggen, onderhouden of verwijderen in openbare grond of op een bouwterrein? Dat mag alleen met toestemming van de gemeente.

Belangrijk vooraf

Vergunningoverleg nodig?

Er is een verplicht vergunningoverleg in de volgende gevallen:

 • graafgebied (tracé) ligt in de binnenstad en de werkzaamheden duren langer dan 2 werkdagen (binnenstad = gebied binnen de singels en het stationsgebied)
 • er is weinig ruimte onder de grond, bijvoorbeeld in vooroorlogse wijken of wijken met smalle stoepen
 • er staan monumentale bomen of bomen met een stamdoorsnee van 40 centimeter of meer (gemeten op een hoogte van 1,30 meter)
 • het graafgebied is langer dan 1 kilometer

Acheologievergunning nodig?

Bekijk de archeologische waardenkaart (pdf, 7,1 MB). Ligt het graafgebied (tracé) in een groen, geel of rood gebied? Dan moet u een archeologievergunning aanvragen.

Aanvraagformulier archeologievergunning met daarbij:
 • Locatie van alle bodemingrepen op een kadastrale ondergrond (dus expansielussen, lasgaten, in- en uittrede punten bij gestuurde boringen, enzovoorts)
 • Exacte lengte, breedte en diepte van de voorgenomen bodemingrepen (dus ook de breedte van de te ontgraven sleuven)
 • Geef aan: is het graafgebied bestaand, nieuw of gedeeltelijk nieuw/bestaand?
 • Bij bestaand graafgebied: geef aan of er dieper en breder gegraven wordt (wordt er onverstoorde bodem ontgraven?)
 • Een overzichtstekening van het bestaande en nieuwe graafgebied, inclusief een doorsnede van het bestaande en nieuwe profiel
 • Soort uitvoering: open ontgraving, damwanden, sleufbekisting, enzovoorts
 • Uitsnede van de archeologische waardenkaart, van de zone waar de bodemingrepen zijn

Kabel en leidingvergunning klein of groot?

 • U vraagt een kabel en leidingvergunning klein aan als:
  • graafgebied is buiten de binnenstad (gebied binnen de Singels en het stationsgebied)
  • graaflengte is maximaal 25 meter én binnen 3 kalenderdagen klaar
 • U vraagt een kabel en leidingvergunning groot aan als:
  • graafgebied is in de binnenstad (gebied binnen de Singels en het stationsgebied)
  • graaflengte is meer dan 25 meter
  • werkzaamheden duren langer dan 3 kalenderdagen
  • bij persingen, boringen, (ver)plaatsen handholes/kasten/centrale/transformator

Voorwaarden

Wat stuurt u mee?

Voeg onderstaande bijlagen toe aan uw aanvraag.

Bij kabel en leidingvergunning klein

 • Plattegrond(en) van het werkgebied met het te graven tracé, met daarop:
  • alle bomen inclusief de kwetsbare boomzone die op of langs het werkgebied staan
  • groene (vastgestelde nuts-)tracé Leidsche Rijn (en andere nieuwbouw)
 • Bij afsluiting van (deel) straat of fietspad: een verkeersplan (hierdoor kan de behandeltermijn langer zijn dan 2 werkdagen)

Bij kabel en leidingvergunning groot

 • Plattegrond(en) van het werkgebied met het te graven tracé, met daarop:
  • alle bomen inclusief de kwetsbare boomzone die op of langs het werkgebied staan
  • groene (vastgestelde nuts-)tracé Leidsche Rijn (en andere nieuwbouw)
  • de plekken van de nieuwe kasten en objecten
 • Bij bovengrondse objecten (kasten, trafohuisjes, centrales, enzovoorts):
  • afmetingen en (RAL-)kleur van de objecten
  • foto met daarop de bovengrondse objecten (niet nodig bij nieuwbouwprojecten)
 • Bij afsluiting van (deel) straat of fietspad: een verkeersplan
 • BLVC-plan (in binnenstad)
 • KLIC-melding aanleveren met alle kabel- en leidingeigenaren
 • Bij persingen en/of raketten: opstelplan en dieptemaat in NAP en maaiveldhoogte.
 • Bij een (gestuurde) boring en/of boogzinker: opstelplan, (eenvoudige) sterkteberekening (>100 meter) inclusief sondeergegevens, dwarsprofiel inclusief in/uittrede punten in RD-coördinaten en NAP maatvoering bij de ondergrondse infra samen met maaiveldhoogte.
 • Bij midden- en hoogspanning (>1 KV): een beschouwing volgens de NEN 3654 en indien van toepassing een beïnvloedingsberekening

Aanvragen

Vraag vergunning klein aan

U krijgt binnen 2 werkdagen bericht

Vraag vergunning groot aan

U krijgt binnen 8 weken bericht

Kosten 2023

Voor kabel en leidingvergunning klein

€    142,80
+ kosten voor het herstellen door de gemeente van het graafwerk (pdf, 364 kB)

Voor kabel en leidingvergunning groot

€    142,80  binnenstad: 0 tot 25 meter zonder handhole of kast
€ 1.309,25  binnenstad: 0 tot 25 meter met handhole of kast
€ 1.309,25  25 tot 100 meter
€ 1.590,25  100 tot 500 meter
€ 1.938,10  500 tot 1.000 meter
€ 2.285,50  1.000 tot 2000 meter + € 0,55 per meter boven 2000 meter
€    142,80  aanpassen van eerder gekregen vergunning
+ kosten voor het herstellen door de gemeente van het graafwerk (pdf, 364 kB)

Lees ook...