Kabels en leidingen, vergunning aanvragen

Gaat u kabels en leidingen aanleggen, onderhouden of verwijderen in openbare grond of op een bouwterrein? Dat mag alleen met onze toestemming.

Belangrijk vooraf

Vergunningoverleg nodig?

Er is een verplicht vergunningoverleg in de volgende gevallen:

 • graafgebied (tracé) ligt in de binnenstad en de werkzaamheden duren langer dan 2 werkdagen (binnenstad = gebied binnen de singels en het stationsgebied)
 • er is weinig ruimte onder de grond, bijvoorbeeld in vooroorlogse wijken of wijken met smalle stoepen
 • er staan monumentale bomen of bomen met een stam dikker dan 40 centimeter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter)
 • het graafgebied is langer dan 1 kilometer

Vergunning vanwege archeologische waarden

Mogelijk hebt u bij de aanleg van kabels en leidingen ook een vergunning nodig vanwege de bescherming van archeologische waarden.

Lees meer informatie over de vergunning vanwege archeologische waarden

Voorwaarden

Stappenplan bij kabel en leidingvergunning

Soorten kabel- en leidingvergunningen?

Er zijn 2 soorten kabel- en leidingvergunningen die u kunt aanvragen: kabel- en leidingvergunning klein en kabel- en leidingvergunning groot.
 • U vraagt een kabel en leidingvergunning klein aan als:
  • graafgebied buiten de binnenstad (gebied binnen de singels en het stationsgebied) is
  • graaflengte maximaal 25 meter en binnen 3 kalenderdagen klaar is
 • U vraagt een kabel en leidingvergunning groot aan:
  • als graafgebied in de binnenstad (gebied binnen de singels en het stationsgebied) is
  • als graaflengte meer dan 25 meter is
  • als werk langer dan 3 kalenderdagen duurt
  • bij persingen, boringen, (ver)plaatsen handholes/kasten/centrale/transformator

Wat stuurt u mee?

Bij kabel en leidingvergunning klein

 • Plattegrond(en) van het werkgebied met het graafgebied, met daarop:
  • alle bomen samen met de kwetsbare boomzone die op of langs het werkgebied staan
  • groene graafgebied Leidsche Rijn en andere nieuwbouw en vastgestelde graafgebied voor gas, water en elektriciteit
 • Bij afsluiting van (deel) straat of fietspad: een verkeersplan (hierdoor kan de behandeling van uw aanvraag langer zijn dan 2 werkdagen)

Bij kabel en leidingvergunning groot

 • Plattegrond(en) van het werkgebied met het graafgebied, met daarop:
  • alle bomen samen met de kwetsbare boomzone die op of langs het werkgebied staan
  • groene graafgebied Leidsche Rijn en andere nieuwbouw en vastgestelde graafgebied voor gas, water en elektriciteit
  • de plekken van de nieuwe kasten en objecten
 • Bij objecten boven de grond (zoals kasten, trafohuisjes en centrales):
  • afmetingen en (RAL-)kleur van de objecten
  • foto met daarop de objecten boven de grond (niet nodig bij nieuwbouwprojecten)
 • Bij afsluiting van (deel) straat of fietspad: een verkeersplan
 • BLVC-plan (in binnenstad)
 • KLIC-melding aanleveren met alle kabel- en leidingeigenaren
 • Bij persingen en raketten:
  • opstelplan en dieptemaat in NAP
  • maaiveldhoogte
 • Bij een (gestuurde) boring en boogzinker:
  • opstelplan
  • (eenvoudige) sterkteberekening (>100 meter) samen met sondeergegevens
  • dwarsprofiel samen met in-/uittrede punten in RD-coördinaten
  • NAP maatvoering bij de ondergrondse infra samen met maaiveldhoogte
 • Bij midden- en hoogspanning (>1 KV):
  • een beschouwing volgens de NEN 3654
  • als het nodig is een berekening van invloed van de spanning op de omgeving

Aanvragen

Vraag vergunning klein aan

U krijgt binnen 2 werkdagen bericht

Vraag vergunning groot aan

U krijgt binnen 8 weken bericht

Kosten 2024

Voor kabel en leidingvergunning klein

€    152,05
+ kosten repareren van graafwerk door de gemeente (naar herstraattarieven VNG)

Voor kabel en leidingvergunning groot

€    152,05  binnenstad: 0 tot 25 meter zonder handhole of kast
€ 1.394,35  binnenstad: 0 tot 25 meter met handhole of kast
€ 1.394,35  25 tot 100 meter
€ 1.694,35  100 tot 500 meter
€ 2.064,05  500 tot 1.000 meter
€ 2.434,05 1.000 tot 2000 meter + € 0,55 per meter boven 2000 meter
€    152,05  aanpassen van eerder gekregen vergunning
+ kosten repareren van graafwerk door de gemeente (naar herstraattarieven VNG)

Lees ook...