Geregistreerd partnerschap

Om uw relatie officieel te maken kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. In beide gevallen doet u eerst een melding voorgenomen huwelijk of voorgenomen partnerschap (vroeger ‘ondertrouw’).

Melding voorgenomen partnerschap doen

U kunt ook een samenlevingscontract laten opstellen. Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap en regelt u bij de notaris.

Geregistreerd partnerschap en huwelijk: de belangrijkste verschillen

 • Als u trouwt, geeft u elkaar officieel het ‘ja-woord’, bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht
 • Als u getrouwd bent en wilt scheiden moet u altijd naar de rechter
 • Als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, gaat u alleen naar de rechter als u het samen niet eens kunt worden of wanneer u minderjarige kinderen heeft

Let op

 • Niet alle landen in de wereld erkennen het geregistreerd partnerschap. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
 • Is een geregistreerd partnerschap voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen.
 • Van de akte van geregistreerd partnerschap kunnen wij geen internationaal uittreksel afgeven.
 • Wilt u uw geregistreerd partnerschap later misschien omzetten in een huwelijk? Lees dan de informatie onder “Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk”.
Meer informatie over trouwen, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

Bekijk de kosten bij ‘trouwen

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. U hoeft hiervoor geen ‘melding van voorgenomen huwelijk’ meer te doen. U kunt de omzetting regelen aan de balie of kiezen voor een ceremonie.

Let op

 • Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn officieel geen getuigen mogelijk.
 • Niet alle landen in de wereld erkennen het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
 • Is een geregistreerd partnerschap later omzetten naar een huwelijk voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen.

Wilt u dit regelen aan de balie?

In Utrecht gaat u daarvoor samen naar de balie van Burgerzaken in het stadskantoor of het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 14 030. Zonder afspraak kunt u niet langskomen. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Wilt u een ceremonie?

Dan krijgt u dezelfde ceremonie als bij trouwen (maar zonder getuigen). Bekijk de pagina trouwen onder ‘trouwambtenaar en ceremonie’. 

Woont u in het buitenland?

 • en heeft minstens 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw partnerschap bij de gemeente Den Haag omzetten in een huwelijk
 • niet elk land accepteert het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Informeer hiervoor bij de ambassade van dat land

Naar boven