Geregistreerd partnerschap

Om uw relatie officieel te maken kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. In beide gevallen doet u eerst een melding voorgenomen huwelijk of voorgenomen partnerschap (vroeger ‘ondertrouw’).

Melding voorgenomen partnerschap doen

Geregistreerd partnerschap en huwelijk: de belangrijkste verschillen

  • Als u trouwt, geeft u elkaar officieel het ‘ja-woord’, bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Als u getrouwd bent en wilt scheiden moet u altijd naar de rechter. Als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, gaat u alleen naar de rechter als u het samen niet eens kunt worden of wanneer u minderjarige kinderen heeft.
  • Niet alle landen in de wereld erkennen het geregistreerd partnerschap. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen. Is een geregistreerd partnerschap voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen.

Lees op de pagina Trouwen over kosten en andere zaken die hetzelfde zijn voor geregistreerd partnerschap en trouwen.

U kunt ook een samenlevingscontract laten opstellen, dit doet u bij de notaris. Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een geregistreerd partnerschap.

Meer informatie over trouwen, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract vindt u op de website van de Rijksoverheid

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. De wijze waarop u dit doet bepaalt u zelf. Net als bij een ‘gewoon’ huwelijk kan dat van heel eenvoudig tot een uitgebreide ceremonie.

Let op:
  • Een ‘melding van voorgenomen huwelijk’ wordt bij een omzetting niet gedaan.
  • Bij het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen.
  • Niet alle landen in de wereld erkennen het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het erfrecht of de familieverhouding tot uw kinderen.
  • Is een omzetting voor u verstandig? Vraag dit bijvoorbeeld aan de ambassade van het land waar u mee te maken hebt of misschien mee te maken gaat krijgen. Niet elk land accepteert het omzetten van een partnerschap in een huwelijk.
  • Woont u in het buitenland? En heeft minstens 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw partnerschap bij de gemeente Den Haag omzetten in een huwelijk.