Wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone, subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en beheer van een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone in Utrecht.

Deze subsidie kunt u aanvragen tot en met 3 mei 2021 17.00 uur.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

U kunt subsidie krijgen voor het ontwikkelen en beheer van een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone voor:

 • De start per 1 augustus 2021 van de ontwikkeling van het wijkcultuurhuis in het gebied Merwedekanaalzone Utrecht. Het wijkcultuurhuis moet liggen aan een plein met o.a. cultuur, winkels en horeca. U betrekt hierbij omwonenden, gebruikers en (culturele) partijen.
 • Oplevering van het wijkcultuurhuis en start van het programma met de daarbij horende activiteiten per 1 januari 2024.
 • Programma en beheer van het wijkcultuurhuis tot en met 31 december 2028.

Voorwaarden

U kunt de subsidie alleen aanvragen als bedrijf of stichting/organisatie. Daarnaast:

 • hebt u geen doel om winst te maken met de activiteiten.
 • hebt u kennis van en ervaring met het opzetten van een cultuurgebouw en met wijkcultuurprogramma’s en actieve deelname aan cultuur

Alle eisen en voorwaarden leest u in de nadere regel Subsidie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier volgens de handleiding voor de aanvraag (pdf):

 • een plan én begroting voor:

• Voorbereiding: het ontwikkelen van het wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone voor de periode 2021 tot en met 2023.
• Uitvoering: meerjarige programmering en beheer van het wijkcultuurhuis voor de periode 2024 tot en met 2028.
Gebruik voor de begroting het begrotingsformat (ODS)

 • kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • kopie van een bankafschrift of bankpas met IBAN. Bij toekenning van uw aanvraag maken wij de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie van de statuten van uw vereniging of stichting

Aanvragen

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt uiterlijk 2 augustus 2021 een besluit over uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

 • Voorbereiding:
  U kunt per jaar maximaal € 30.000,- subsidie krijgen voor het opzetten van het wijkcultuurhuis vanaf het moment dat wij uw aanvraag goedkeuren tot de oplevering van het wijkcultuurhuis.
 • Uitvoering:
  U kunt per jaar maximaal € 300.000,- subsidie krijgen voor de meerjarige programmering en gebruik van het wijkcultuurhuis. Dit geldt voor de periode vanaf het jaar waarin het wijkcultuurhuis opgeleverd wordt tot en met 2028.

Bovenstaande bedragen zijn een schatting, het college stelt elk jaar de bedragen voor subsidie vast in de subsidiestaat.

Verantwoording

In het besluit staat informatie over de financiële verantwoording van de activiteiten. Meer informatie over de financiële verantwoording leest u bij de regels voor subsidies.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Meer over subsidies

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven