Persoonsgegevens geheimhouden

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan bepaalde instanties door te geven. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens (ook wel verstrekkingsbeperking genoemd) ook weer stopzetten.

Uw persoonsgegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Ook met geheimhouding verstrekt de gemeente aan deze instellingen persoonsgegevens, dat kunt u niet tegenhouden door geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Kiest u voor geheimhouding? Dan worden aan de onderstaande instanties zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • Commerciële instellingen
  • Particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).

Geheimhouding aanvragen of stopzetten

U kunt op 2 manieren geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen of stopzetten:

  • Online
  • Schriftelijk: voor het schriftelijk regelen van geheimhouding gebruikt u het formulier Geheimhouding (pdf, 125 kB). U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier. Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs moet meesturen: voorkom misbruik!

We verwerken uw schriftelijke aanvraag voor het aanvragen of stopzetten van de geheimhouding binnen 4 weken.

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Deze wordt automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl.