Professionalisering cultuur, subsidie aanvragen

Wilt u zich als creatief maker of cultureel initiatief ontwikkelen op artistiek, zakelijk en organisatorisch gebied? Dan kunt u hier een subsidie voor krijgen. Bij creatieve makers en culturele initiatieven kunt u denken aan theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals.

Door verder te professionaliseren wordt voor hen de overstap naar een meerjarige subsidie uit de Cultuurnota makkelijker.

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. De aanvraagtermijn is voorbij. Deze informatie is nog een paar weken beschikbaar voor lopende aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. Alleen complete aanvragen worden behandeld.

 • Motivatie met daarin waarom u zich wilt professionaliseren (maximaal 1pagina). Leg ook uw ambitie uit om u meerjarig en duurzaam aan Utrecht te verbinden. 
 • Plan van aanpak voor de professionalisering (ongeveer 3 pagina’s).
 • Sluitende begroting, bekijk eventueel de toelichting (pdf, 83 kB).
 • Verklaring van een culturele instelling die een subsidie krijgt uit de Cultuurnota, waarin uw artistieke kwaliteit of potentie wordt onderschreven.

Bent u een nieuwe rechtspersoon of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • De aanvrager is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
 • De rechtspersoon bestaat maximaal 6 jaar en is gevestigd in Utrecht.
 • De aanvrager heeft nog niet eerder subsidie uit de Cultuurnota ontvangen.
 • De aanvrager heeft in 2016, 2017 of 2018 minstens 1 keer een eenmalige subsidie cultuur gekregen.
 • De activiteiten worden uitgevoerd in 2019.

U leest de eisen en regels voor deze subsidie in de beleidsregel professionalisering nieuwe makers en culturele initiatieven.

Waar is de subsidie precies voor?

De subsidie is voor het uitvoeren van een professionaliseringsplan. Door het plan moet de artistieke en zakelijk-organisatorische kwaliteit van de maker of het initiatief duurzamer worden en versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een artistiek meerjaren- en/of ondernemingsplan, het volgen van een cursus of training, of begeleiding door een coach of andere instelling.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is maximaal €7.000 per aanvrager.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt voor 15 maart 2019 een besluit over uw aanvraag. Het krijgen van deze subsidie geeft geen garantie op een meerjarige subsidie in de cultuurnotaperiode 2021-2024. U kunt daar tegen die tijd een nieuwe subsidieaanvraag voor indienen.

Lees ook…

Naar boven