Hulp voor Utrechtse jeugd na coronamaatregelen, subsidie aanvragen (niet meer beschikbaar)

Sommige kinderen en jongeren hebben erg last gehad van de coronamaatregelen. Organisaties kunnen subsidie aanvragen om kinderen en jongeren hierbij te helpen.

Het beschikbare subsidiebudget is op. U kunt deze subsidie daarom niet meer aanvragen.

Waar is de subsidie voor

U krijgt de subsidie voor het helpen van kinderen en jongeren die erge last hebben gehad van de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld om hen te helpen met hun mentale gezondheid. Of ze helpen met het inhalen van hun sociaal-emotionele achterstand. Op basis van het rapport de Staat van de Utrechtse Jeugd maakten we 4 thema’s voor hulp aan de kinderen en jongeren.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw activiteiten zijn gericht op inwoners van Utrecht.
 • Uw activiteiten vallen binnen 1 van deze 4 thema’s:
  • Gelijke kansen voor jonge kinderen.
  • Passende zorg en ondersteuning voor de jeugd.
  • Sterker maken van mentale gezondheid.
  • Helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
 • U voert de activiteiten uiterlijk uit tot en met 30 juli 2025.

Lees alle eisen en voorwaarden in de Nadere regel Herstel en veerkracht Utrechtse Jeugd. Let op: in de bijlage leest u een toelichting op de 4 thema’s.

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Een activiteitenplan en begroting. Lees alle voorwaarden daarvoor in artikel 6 van de Nadere regel.

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of zijn uw gegevens veranderd? Voeg dan ook toe:

 • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.
 • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie statuten van de organisatie.

Aanvragen

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. Het beschikbare subsidiebudget is op.

Webinar verandertheorie

In het aanvraagformulier vragen wij u 'de werking van uw interventie te onderbouwen aan de hand van een verandertheorie'. Met andere woorden: waarom is het waarschijnlijk dat uw inzet bijdraagt aan de te bereiken doelen? En waar baseert u dat op? Bekijk in deze webinar hoe Verwey-Yonker Instituut de verandertheorie uitlegt. Het webinar werd eerder gegeven voor aanvragers van de subsidieregeling 'Versneld Vernieuwen'.

Na uw aanvraag

Is uw aanvraag compleet en op tijd? U krijgt ons besluit uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. We behandelen alleen aanvragen die volledig zijn. Dat doen we in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Volg uw aanvraag

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Hulp of advies

Neem contact met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook

 • Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.