Informele zorg, projectsubsidie aanvragen

Aanvullende maatregelen door coronavirus

We hebben maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen.

Deze subsidie is voor nieuwe projecten of initiatieven om informele zorg in de stad te ondersteunen. Informele zorg is onbetaalde zorg die wordt gegeven door vrijwilligers en mantelzorgers. Krijgt u een jaarlijkse subsidie? Dan kunt u een aanvraag indienen via jaarsubsidie informele zorg.

U kunt subsidie vragen voor

  • projectinitiatieven om het inzetten van vrijwilligers mogelijk te maken (o.a. bij armoede en schulden)
  • projecten op wijk- of buurtniveau voor een specifieke doelgroep binnen mantelzorg

Subsidie aanvragen

U kunt tot en met 1 april 2020 subsidie vragen voor projecten die starten in de tweede helft van 2020.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:
  • activiteitenplan (maximaal 6 A4), volgens de voorwaarden in artikel 6 of 13 in de beleidsregel
  • sluitende begroting (bekijk de toelichting - pdf, 83 kB) 

Vraag projectsubsidie aan (voor organisaties)

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?)

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

De subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen. Alle eisen en criteria aan de organisatie en activiteiten staan in de beleidsregel informele zorg 2019-2020. De beleidsregel bestaat uit 2 onderdelen. Artikel 4 tot en met 10 gaat over de inzet van vrijwilligers en artikel 11 tot en met 17 gaat over het ondersteunen van mantelzorgers. 

Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:
  • Kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel.
  • Kopie statuten van de organisatie.
  • Kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer.

Wat kunt u verwachten?

Na de sluitingsdatums 1 oktober en 1 april worden de binnengekomen aanvragen tegelijk beoordeeld. U krijgt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een besluit.

Lees ook…

Naar boven