Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2020-2021, subsidie aanvragen

Utrecht stelt €100.000 subsidie beschikbaar voor een cultureel programma en activiteiten voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het doel is dat deze jongeren hun culturele talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. U kunt van 1 april tot en met 1 juni 2020 de subsidie aanvragen.

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier:

Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is.

Vraag subsidie aan (als organisatie)

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?

Upload dan ook de volgende bijlagen:

 • kopie bankafschrift met IBAN, Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • De subsidie vraagt u alleen aan als u een rechtspersoon bent met volledige rechtsbevoegdheid, met een culturele doelstelling en actief bent op het gebied van cultuurparticipatie. Het gaat hier om activiteiten die:
  • u ontwikkelt samen met jongeren uit Leidsche Rijn of Vleuten-De Meern en die aansluiten bij hun belevingswereld
  • u uitvoert onder professionele begeleiding
  • u uiterlijk in 2021 uitvoert
 • U hebt aantoonbare ervaring in het uitvoeren van activiteiten voor jongeren
 • U werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur

Meer eisen en criteria leest u in de nadere regel Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern 2020-2021.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal €50.000 per aanvraag.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is of als wij meer informatie nodig hebben, dan kan het besluit iets langer duren. Meer informatie over de besluitvorming van uw aanvraag leest u in de nadere regel Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern 2020-2021.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.

Naar boven