Expertisenetwerk complexe jeugdhulp - stimuleringsimpuls maatwerk, subsidie aanvragen (niet beschikbaar)

U kunt deze subsidie aanvragen voor het organiseren van initiatieven voor kinderen waar meerdere complexe en langlopende problemen spelen. Dit kan zijn in de provincies Flevoland en Utrecht. Het uitgangspunt is dat u de zorg zo dicht bij mogelijk bij de kinderen en gezinnen thuis organiseert.

Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die meehelpen bij:

 • het voorkomen van uithuisplaatsing
 • zorgen voor een goede terugkeer naar huis 
 • ondersteuning bij zelfstandig wonen.

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die lopen tot en met 31 december 2022. Er zijn 2 termijnen wanneer u dat kunt doen: voor 1 juni 2021 en voor 1 oktober 2021.

Waarvoor kunt u deze subsidie krijgen?

 • Ontwikkelkosten.
  Bijvoorbeeld: kosten voor het trainen van (pleeg)ouders, vrijwilligers en professionals. Ook coördinatiekosten en kosten voor keurmerken/verplichte registraties vallen onder ontwikkelkosten.
 • Investeringskosten.
  Bijvoorbeeld: het aanpassen van een huis om het geschikt te maken voor gezinsopvang. Ook het aanvragen van omgevingsvergunningen vallen onder investeringskosten.
 • Opstartkosten.
  Bijvoorbeeld: nog niet op de volledige inzet kunnen draaien vanaf het startmoment.

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • organisaties
 • rechtspersonen die al een inkoopcontract hebben voor aanvullende zorg via de Jeugdwet in 1 of meer gemeenten in de provincies Flevoland en Utrecht.

Voorwaarden

Allee eisen staan in de nadere regel subsidie expertisenetwerk Flevoland – Utrecht: stimuleringsimpuls maatwerk (niet-casuïstiekgebonden)

Wat stuurt u mee?

Voeg de volgende stukken toe aan het aanvraagformulier:
 • Een onderbouwd voorstel van de activiteiten van maximaal 6 A4’tjes. In artikel 6 in de nadere regel leest u welke vragen u moet beantwoorden in het voorstel.
 • Een sluitende begroting, met de kosten en inkomsten per jaar (2021 of 2022). Geef ook informatie over:
  • Personeelskosten
  • Algemene kosten/organisatiekosten
  • Huisvestigingskosten
  • Activiteitenkosten

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maximaal € 250.000 subsidie per aanvraag krijgen. Als aanvrager draagt u minimaal 25% van de begrote kosten.

Subsidie aanvragen

Deze subsidie kunt u niet meer aanvragen.

U kunt de subsidie alleen als organisatie aanvragen. Dat doet u met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. Lees  hoe u eHerkenning als organisatie aanvraagt.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt zo snel mogelijk een besluit over uw aanvraag. Uiterlijk 31 augustus 2021 of 31 december 2021. Is de aanvraag niet compleet of hebben wij meer informatie nodig? Dan kan het besluit wat langer duren.

Hulp of advies nodig?

Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Lees ook…

 • Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht.
 • Lees meer op de pagina Expertisenetwerk Flevoland – Utrecht over het ontstaan van deze subsidie.