Snorfiets naar rijbaan, reageer op verkeersbesluit

Snorfietsers (blauw kenteken) gaan later dit jaar op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan rijden, net als bromfietsers (geel kenteken). Dit is veiliger voor fietsers én snorfietsers. We verwachten dat de maatregel na de zomer van 2021 ingaat. Er is een voorlopig verkeersbesluit (ontwerpverkeersbesluit) waarin staat waar en hoe de maatregel straks wordt ingevoerd. Hier kunt u tot en met 25 maart 2021 op reageren. Een reactie op het latere definitieve besluit (beroep) is alleen mogelijk als u nu ook een reactie (zienswijze) indient.  

Reageren (zienswijze indienen)

U kunt op de volgende manieren reageren:

Online

Via onderstaande link kunt u op het reactieformulier uw reactie (zienswijze) geven. Ook kunt u een bijlage meesturen om uw reactie duidelijker te maken. Bijvoorbeeld een foto of een ander document.

Reactieformulier

Per post

U kunt uw reactie (zienswijze) opsturen naar het adres:
Gemeente Utrecht
Afdeling Ruimte, t.a.v. project Snorfiets naar de rijbaan
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.

Geef in uw reactie duidelijk het onderwerp aan: Snorfiets naar de rijbaan.

Telefonisch

Geeft u uw zienswijze liever telefonisch? Dit kan door te bellen via telefoonnummer 14 030.

Wat gebeurt er na de reactieperiode

Na de reactieperiode volgt een definitief verkeersbesluit. We geven daarbij ook aan hoe de verschillende reacties zijn verwerkt. Een reactie op het latere definitieve besluit (beroep) is alleen mogelijk als u nu ook een reactie (zienswijze) indient.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/snorfiets of stel uw vraag via snorfiets@utrecht.nl.

Alle documenten zijn ook te bekijken op het stadskantoor, Stadplateau 1, in de centrale hal.

Naar boven