Adoptie

Adoptie betekent dat 1 of 2 personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Er ontstaat een nieuwe juridische familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Adoptie buitenlandse kinderen

Aan het adopteren van een kind uit het buitenland, gaat een lang traject vooraf.
Na aankomst in Nederland moet het kind binnen 5 werkdagen na aankomst worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor moet u een afspraak maken.

Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Verhuizing vanuit het buitenland’.

Maak een afspraak

Meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs van de adoptie-ouders en het kind
  • als dat er is: buitenlandse geboorteakte kind
  • adoptiebeschikking en overige adoptiedocumenten

En als het van toepassing is:

  • bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag heeft plaatsgevonden
  • beginseltoestemming Ministerie van Justitie

In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Adoptie Nederlandse kinderen

Adoptie van een Nederlands kind komt meestal voor bij duomoeders of stiefouders. 

Duomoeders

2 vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank.

Stiefouders

De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Meer informatie