Tegemoetkoming zorgkosten 2017 aanvragen

Hebt u dit jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan kunt u misschien een eenmalige tegemoetkoming in uw zorgkosten aanvragen. Dit is een bedrag van € 200.

De voorwaarden zijn:

  • U woont in Utrecht.
  • U hebt in 2017 zorgkosten van € 200 of hoger die niet worden vergoed.
  • Uw eigen risico van € 385 telt niet mee. Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen als u zorgkosten maakt. U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor zorgkosten boven het bedrag van € 385.
  • Uw verzamelinkomen was in 2015 maximaal € 39.000.
  • U mag één aanvraag per persoon doen voor elke persoon in het huishouden die eigen zorgkosten heeft.
  • U kunt de tegemoetkoming zorgkosten 2017 aanvragen vanaf 1 september tot en met 15 november 2017.

Aanvragen

Kiest u voor het formulier met DigiD? Dan zijn al veel persoonlijke gegevens vooraf voor u ingevuld.
Kiest u voor het formulier zonder DigiD? Dan moet u een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen.

Bij uw aanvraag voegt u bewijsstukken. U kunt de bewijsstukken online bijvoegen. Of u kunt het formulier uitprinten en samen met de bewijsstukken per post aan ons toesturen. Het adres staat in het formulier. Noteer op alle bewijsstukken die u per post stuurt uw Burgerservicenummer (BSN).

Bewijsstukken hoge zorgkosten

U stuurt bewijsstukken mee om aan te tonen dat u hoge zorgkosten hebt gemaakt.

Bewijsstukken zijn:

  • Facturen van het CAK of de beschikking van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage. Het kan zijn dat u de eigen bijdrage vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar. Dan kunt u de factuur of beschikking van het CAK niet als bewijsstuk indienen.
  • Declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar, waaruit blijkt dat niet alle kosten zijn vergoed.

Bewijsstukken verzamelinkomen

U stuurt bewijsstukken mee om de hoogte van uw verzamelinkomen aan te tonen. Uw verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten. Het staat op uw definitieve aanslag inkomensbelasting. Het gaat om het verzamelinkomen over het jaar 2015.

Woont u samen of bent u gehuwd? Dan telt ook het inkomen van uw partner mee. Stuur hiervan ook een bewijs mee. Ook als uw partner geen inkomsten heeft, stuurt u een inkomensverklaring op.

Vraagt u de tegemoetkoming aan voor een of meer van uw kinderen? Stuur dan een bewijs van het verzamelinkomen mee van beide ouders (als dit van toepassing is).

Vraagt u de tegemoetkoming aan voor een pleegkind. Dan moet u met een bewijsstuk aantonen dat u de wettelijke vertegenwoordiger van het pleegkind bent.

Bewijsstukken zijn:

  • een kopie van de definitieve belastingaanslag van de Belastingdienst, of
  • een inkomensverklaring waarop uw verzamelinkomen over 2015 vermeld staat. U kunt deze inkomensverklaring opvragen via de belastingtelefoon 0800-0543.

Afhandeling van uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag een brief waarin staat of u het bedrag krijgt. Hebt u recht op de tegemoetkoming zorgkosten 2017? Dan ontvangt u het bedrag van € 200 uiterlijk 31 december 2017 op uw rekening.

Veelgestelde vragen

Hebt u nog vragen? Kijk dan of u het antwoord op uw vraag kunt vinden op de pagina Veelgestelde vragen over de tegemoetkoming zorgkosten 2017

Naar boven