Zorgkosten, vergoeding aanvragen

Hebt u zorgkosten van € 200 of hoger die niet zijn vergoed? En hebt u een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u dan een vergoeding voor een deel van uw zorgkosten krijgen (een tegemoetkoming). Dit is een bedrag van € 200. U kunt dit steeds 1 keer aanvragen in een periode van 1 jaar van 1 april tot en met 31 maart.

Zorgkosten gemaakt in 2023

U kunt nu tot en met 31 maart 2024 een aanvraag doen voor zorgkosten gemaakt in 2023. Zorg ervoor dat uw aanvraag en alle gevraagde documenten voor 1 april 2024 bij ons binnen zijn. U kunt geen aanvraag meer doen voor zorgkosten gemaakt in 2022 of eerder.

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U hebt een beperking of chronische ziekte.
 • U hebt in 2023 zorgkosten gemaakt van € 200 of hoger die u niet vergoed krijgt. U mag het eigen risico bij uw zorgverzekeraar niet meetellen.
 • Uw laatst vastgestelde verzamelinkomen (bruto inkomen waarover u belasting betaalt) is maximaal € 35.000. Hebt u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee.

U mag 1 aanvraag per persoon doen. Dit is voor iedereen in het huishouden die eigen zorgkosten heeft. Ook voor uw kind(eren) jonger dan 18 jaar. Bent u student en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u ook een aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Bewijs van uw hoge zorgkosten

 • Rekeningen of de brief met het besluit (beschikking) van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen als uw zorgverzekeraar deze bijdrage niet vergoedt.
 • Declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Daarop staat welke kosten u hebt gemaakt en welke daarvan niet vergoed zijn.

Bewijs van uw beperking of chronische ziekte

Wanneer hoef u geen bewijs van uw beperking of chronische ziekte mee te sturen?

 • U hebt een Wmo-besluit van de gemeente.
 • U ontving deze vergoeding van € 200 over 2022 van ons en uw medische situatie is niet gewijzigd.

Bewijs van uw verzamelinkomen

 • Kopie van uw U-pas of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting of uw laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Hebt u een fiscale partner? Een kopie van de inkomensverklaring van uw partner. Dit mag ook een kopie van de U-pas van uw partner zijn.
 • Vraagt u de vergoeding aan voor een deel van de zorgkosten voor uw kind? Stuur dan een bewijs op van het verzamelinkomen van beide ouders. 
 • Vraagt u de vergoeding aan voor een deel van de zorgkosten voor uw pleegkind? Stuur dan een bewijs op:
  • van het verzamelinkomen van beide ouders
  • dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent

Bekijk een eenvoudige uitleg over het online meesturen van documenten op generiek.uabc.nl.

Aanvragen tegemoetkoming zorgkosten gemaakt in 2023

Kiest u voor het formulier zonder DigiD? Dan stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Hulp bij uw aanvraag

 • Misschien kan iemand in uw omgeving u helpen met de aanvraag op de computer. Een aanvraag op de computer is de snelste manier om de vergoeding te krijgen.
 • U kunt voor hulp ook bij het buurtteam langsgaan. Op www.buurtteamsutrecht.nl vindt u het buurtteam bij u in de buurt. 
 • Of bel naar Werk en Inkomen van de gemeente via 14 030. Wij kijken dan wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u het bedrag krijgt. Als dat zo is, dan ontvangt u het bedrag van € 200 op uw rekening.