Zorgkosten, tegemoetkoming aanvragen

Hebt u zorgkosten die hoger zijn dan € 200 die niet zijn vergoed? En hebt u een beperking of chronische ziekte? Misschien kunt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten krijgen. Dit is een éénmalig bedrag van € 200.

Bekijk eerst wat de voorwaarden zijn

Aanvragen tot en met 31 maart

U kunt nog tot en met 31 maart 2019 een aanvraag doen voor zorgkosten gemaakt in 2018. Voor zorgkosten gemaakt in 2019 kunt u nu nog geen aanvraag doen. Daarvoor kunt u een aanvraag doen vanaf 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Wat stuurt u mee?

Bewijsstukken over uw hoge zorgkosten

Het eigen risico bij uw zorgverzekeraar telt niet mee. Dit zijn geen bijzondere zorgkosten.

 • Facturen of de beschikking van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage. Alleen als uw zorgverzekeraar deze bijdrage niet vergoedt.
 • Declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Daarop moet staan dat niet alle kosten zijn vergoed.

Bewijsstukken over uw beperking of chronische ziekte

Hebt u een Wmo-beschikking? Dan hoeft u geen bewijsstuk te sturen over uw beperking of chronische ziekte. Wij kunnen zien dat u een Wmo-beschikking hebt.

Bewijsstukken over uw verzamelinkomen

 • Kopie van uw U-pas of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting of uw laatste inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Kopie van de inkomensverklaring van uw eventuele partner, als u een fiscale partner hebt. Dit mag ook een kopie van de U-pas van uw partner zijn.
 • Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw kind? Stuur dan een bewijs op van het verzamelinkomen van beide ouders. 
 • Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw pleegkind? Stuur dan een bewijs op van het verzamelinkomen van beide ouders en een bewijs dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent.
Bekijk een eenvoudige uitleg over het online meesturen van documenten op generiek.uabc.nl.

Aanvragen

Kiest u voor het formulier zonder DigiD? Dan moet u een kopie van een identiteitsbewijs toevoegen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Voorwaarden

 • U woont in Utrecht.
 • U hebt een beperking of chronische ziekte.
 • U hebt in 2018 zorgkosten van € 200 of hoger die niet worden vergoed. 
 • Uw laatst vastgestelde verzamelinkomen (bruto inkomen waarover u belasting betaalt) is maximaal € 39.000. 
 • Hebt u een partner? Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • U mag 1 aanvraag per persoon doen voor elke persoon in het huishouden die eigen zorgkosten heeft.

Hulp bij uw aanvraag?

 • Misschien kan iemand in uw omgeving u helpen met de aanvraag op de computer. Een aanvraag op de computer is de snelste manier om de vergoeding te krijgen. 
 • U kunt voor hulp ook bij het buurtteam langsgaan. Op www.buurtteamsutrecht.nl vindt u het buurtteam bij u in de buurt. 
 • Of bel ons op 030 – 286 95 00. Wij kijken dan wat de beste manier is om u te helpen bij uw aanvraag.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u het bedrag krijgt. Als u recht hebt op het bedrag, dan ontvangt u het bedrag van € 200 op uw rekening.

 

Naar boven