Projectsubsidie cultuur aanvragen

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidie te geven voor culturele projecten, producties en manifestaties. U kunt subsidie aanvragen voor professionele en participatieve projecten. Participatieve kunst is een kunstvorm waaraan het publiek kan deelnemen, zoals bij cultuureducatie en amateurkunst.

Hebt u een vernieuwend cultureel initiatief, maar nog geen uitgebreid projectplan? Bijvoorbeeld omdat u het initiatief eerst wilt uitproberen of nog geen ervaring heeft met subsidie aanvragen? Bekijk dan de mogelijkheden van de impulssubsidie voor Cultuur.

Subsidie aanvragen

In het aanvraagformulier kunt u aangeven of uw project professioneel of participatief is. Wilt u uw aanvraag in een gesprek met de adviescommissie toelichten? Dan geeft u dit ook aan in het aanvraagformulier. U krijgt dan later een uitnodiging voor een gesprek. Er zijn 5 subsidierondes per jaar. De deadlines voor het indienen van aanvragen in 2019 en de data voor de gesprekken met de commissie staan in onderstaand schema. Houdt u deze laatste datum alstublieft vrij in uw agenda. U ontvangt later een uitnodiging met de tijd en plaats van het gesprek.

Deadline subsidieronde Datum voor gesprek
15 januari 4 februari
15 maart 8 april
15 mei 11 juni
16 september Nog niet bekend
15 november Nog niet bekend

Wat stuurt u mee?

Upload de volgende bijlagen in het formulier:

Aanvragen namens een organisatie

Vraagt u namens uw organisatie voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie? Upload dan ook de volgende stukken:

  • bankafschrift met IBAN voor het overmaken van de subsidie
  • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • statuten van de organisatie

Voorwaarden

De aanvragen worden beoordeeld op de artistieke kwaliteit (zoals vakmanschap, oorspronkelijkheid en betekenis), de betekenis voor de stad Utrecht en ondernemerschap. Bij professionele kunsten ligt het accent op de criteria anders dan bij participatieve kunsten. Bekijk de voorwaarden en beoordelingscriteria in de beleidsregel projectsubsidies cultuur.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie is minimaal € 1.000 en maximaal 50% van de kosten voor uw project. Blijkt de subsidie achteraf meer dan 50% van de gerealiseerde kosten te zijn? Dan kan het zijn dat u een gedeelte moet terugbetalen. 

Beoordeling

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. In deze commissie zitten experts voor professionele kunsten en voor participatieve kunsten. U krijgt binnen 6 weken een besluit over uw aanvraag tenzij wij u hier anders over informeren.

Hulp of advies

Neem gerust contact op met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Naar boven