Cultuur, eenmalige subsidie aanvragen

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten voor het project.

Let op! Op dit moment evalueren we deze subsidieregeling. Misschien veranderen de voorwaarden in 2019. Alle subsidierondes tot en met 31 december 2018 gaan door onder de bestaande voorwaarden. Vanaf 17 december leest u op deze pagina meer over de voorwaarden en aanvraagmomenten voor 2019.

Wat stuurt u mee?

Stuur niet meer bijlagen mee dan hieronder aangegeven. Let erop dat de bestanden niet te groot zijn. Dit voorkomt vertraging in het behandelen van uw aanvraag. Dit stuurt u mee:

Eerste aanvraag of wijziging gegevens

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan? Of zijn er wijzigingen in de gegevens van uw organisatie? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

  • bankafschrift met IBAN voor het overmaken van de subsidie
  • uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
  • statuten van de organisatie

Hulp bij uw aanvraag

Neem gerust contact op met ons op via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36.

Voorwaarden

Tijdens het beoordelen van de aanvraag letten we op:

  • de artistieke kwaliteit zoals vakmanschap, oorspronkelijkheid en betekenis
  • de betekenis voor de stad
  • ondernemerschap

Lees de voorwaarden in de beleidsregel eenmalige subsidie cultuurprojecten

Minder dan € 4.000 subsidie aanvragen

Voor deze aanvragen zijn er 12 aanvraagmomenten. Deze zijn hieronder aangegeven. Binnen 31 dagen na die data ontvangt u het besluit.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvraag. Deze bestaat uit specialisten van buiten de gemeente. Wilt u uw aanvraag in een gesprek met deze adviescommissie toelichten? Dan geeft u dit aan in het aanvraagformulier. Wij nodigen u dan hiervoor uit, op een van de onderstaande data, waarschijnlijk tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

Uiterlijke aanvraagdatum

Vergaderdatum commissie

maandag 2 juli 2018 maandag 16 juli 2018
maandag 6 augustus maandag 20 augustus
maandag 3 september maandag 17 september
maandag 1 oktober maandag 15 oktober
maandag 5 november maandag 19 november
maandag 3 december maandag 17 december

Meer dan € 4.000 subsidie aanvragen

U kunt op dit moment geen subsidie aanvragen van meer dan €4.000. In december 2018 maken we de aanvraagmomenten voor 2019 bekend.

Lees ook...

Naar boven