Projectsubsidie cultuur aanvragen

De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele projecten, producties en manifestaties in alle kunstdisciplines.

U kunt kiezen of wij uw aanvraag beoordelen als professionele kunst of als participatieve kunst (amateurkunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie). Zo bepaalt u zelf welke adviescommissie uw aanvraag behandelt en naar welke criteria zij kijkt.

Spreekuur projectsubsidies woensdag 6 november

Op 15 november 2019 sluit de indientermijn voor projectsubsidies. Hebt u vragen over de inhoudelijke opzet van uw aanvraag? Wilt u advies over uw begroting of dekkingsplan? Kom dan naar het spreekuur projectsubsidies. U kunt gewoon binnenlopen en we helpen u verder.

In een kort gesprek:

 • krijgt u advies over de inhoud van je aanvraag
 • kunt u vragen stellen
 • kijken wij met u mee en krijgt u voor het indienen van een goede aanvraag

Datum: woensdag 6 november 2019
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1, 6e verdieping, ruimte Z70.

Projectsubsidie cultuur:

 • is voor een culturele activiteit die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde is voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culture sector
 • is voor een project met een voor publiek toegankelijk presentatiemoment
 • kan door particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven worden aangevraagd
 • is maximaal 50% van de kosten en minimaal € 1.000
 • wordt in 5 rondes per jaar behandeld

Wat stuurt u mee?

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:
 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel
 • kopie statuten van de organisatie

Subsidie aanvragen

In uw aanvraag geeft u aan of het om een professioneel of participatief project gaat.

 
De aanvragen behandelen wij in 5 rondes per jaar.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt dan een besluit over de subsidieaanvraag. Binnen 6 weken na de deadline van de subsidieronde ontvangt u het besluit.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen op basis van 3 criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • betekenis voor de stad
 • ondernemerschap van de aanvrager

Bij het beoordelen van de projecten van professionele kunst ligt het accent in de criteria anders dan bij participatieve kunst. 
Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria in de beleidsregel projectsubsidies

Planning

Deadline subsidieronde Vergaderdatum adviescommissie
15 maart 8 april
15 mei 11 juni
16 september 14 en 15 oktober
15 november Nog niet bekend

Hebt u vragen?

Mail naar subsidie@utrecht.nl of bel 030 – 286 33 36.

Lees ook..

Hebt u een vernieuwend cultureel initiatief, maar nog geen uitgebreid projectplan? Bijvoorbeeld omdat u het initiatief eerst wilt uitproberen of nog geen ervaring heeft met subsidie aanvragen? Bekijk dan de mogelijkheden van de impulssubsidie voor Cultuur.

Naar boven