Projectsubsidie cultuur aanvragen

We steunen het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele activiteiten in alle kunstdisciplines.

U kunt kiezen of wij uw aanvraag beoordelen als professionele kunst of als participatieve kunst (amateurkunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie). Zo bepaalt u zelf welke adviescommissie uw aanvraag behandelt.

Niet meer beschikbaar in 2023

Steeds meer kunst- en cultuurmakers vragen subsidie aan. In 2023 hebben we al ruim 120 initiatieven financieel kunnen ondersteunen in hun culturele projecten. Inmiddels is het budget van de Projectsubsidie cultuur 2023 al op. De subsidierondes in september en november gaan daarom niet meer door. Vanaf januari 2024 zijn er weer nieuwe rondes voor het aanvragen van de projectsubsidie.

Projectsubsidie cultuur:

 • is voor een culturele activiteit die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde is voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culture sector
 • is voor een culturele activiteit met een voor publiek toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Utrecht. Het presentatiemoment vindt niet eerder dan 9 weken na de deadline van de subsidieronde plaats.
 • kan door particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven worden aangevraagd
 • is maximaal 50% van de totale kosten
 • is minimaal € 1.000 en maximaal € 20.000
 • wordt in 5 rondes per jaar behandeld, zolang er budget beschikbaar is

Wat stuurt u mee?

 • Activiteitenplan (max. 4.000 woorden) volgens de leidraad uit de nadere regel Projectsubsidies Cultuur (bijlage I). Lever het bestand aan als pdf.
 • In het aanvraagformulier geeft u aan of het om een professioneel of participatief project gaat.
 • Begroting en dekkingsplan met toelichting volgens de leidraad begroting uit de nadere regel Projectsubsidies Cultuur (bijlage II). Lever het bestand aan als pdf.

Besteed in zowel het activiteitenplan als de begroting aandacht aan wat de coronamaatregelen betekenen voor uw project. Zorg dat uw aanvraag ook voldoet aan alle andere voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?
Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (voor zzp'ers en organisaties)
 • kopie statuten van de organisatie (voor organisaties)

Subsidie aanvragen

Op dit moment kunt u geen subsidie meer aanvragen. In januari 2024 beginnen de nieuwe rondes.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt dan een besluit over de subsidieaanvraag. U krijgt het besluit zo snel mogelijk. Uiterlijk 13 weken na de deadline van de subsidieronde.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen op basis van 3 criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • betekenis voor de stad
 • ondernemerschap van de aanvrager

Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria voor projectsubsidies

Planning

Wanneer zijn de deadlines en vergaderdata?‚Äč
Deadline subsidieronde Vergaderdatum adviescommissie Spreekuur
12 januari 2023 13 en 14 februari 2023 13 december 2022
9 maart 2023 17 en 18 april 2023 21 februari 2023
18 mei 2023 19 en 20 juni 2023 25 april 2023
Op de dag van de deadline kunt u tot 23.59 uur een aanvraag indienen.

Vanaf januari 2024 zijn er weer nieuwe rondes voor het aanvragen van de projectsubsidie.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Neem voor inhoudelijke vragen over deze regeling contact op met projectsubsidiecultuur@utrecht.nl.

Lees ook

Wilt u voor het eerst bij ons een cultuursubsidie aanvragen? En hebt u een eerste idee voor een project, maar nog geen uitgebreid projectplan? Bekijk dan de mogelijkheden van de impulssubsidie voor Cultuur.