Projectsubsidie cultuur aanvragen

We steunen het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele activiteiten in alle kunstdisciplines.

U kunt kiezen of wij uw aanvraag beoordelen als professionele kunst of als participatieve kunst (amateurkunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie). Zo bepaalt u zelf welke adviescommissie uw aanvraag behandelt.

Inloopspreekuur: 18 oktober

Wilt u nog meer informatie over deze subsidieregeling, of hebt u nog vragen? Meldt u dan aan voor het spreekuur. U wordt dan gekoppeld aan 1 van onze adviseurs voor een kort vraaggesprek.

 • Wanneer: dinsdag 18 oktober 2022
 • Hoe laat: 10.00 - 12.00 uur
 • Locatie: digitaal
 • Aanmelden: Stuur een e-mail naar projectsubsidiecultuur@utrecht.nl. Aanmelden kan tot en met donderdag 13 oktober 2022. Vermeld hierbij de kunstdiscipline en geef in 2 regels aan waar uw vraag over gaat. Na het aanmelden ontvangt u een bevestiging en de inloggegevens om deel te nemen aan het spreekuur.

Projectsubsidie cultuur:

 • is voor een culturele activiteit die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde is voor de stad, haar inwoners en/of de Utrechtse culture sector
 • is voor een culturele activiteit met een voor publiek toegankelijk presentatiemoment in de gemeente Utrecht. Het presentatiemoment vindt niet eerder dan 9 weken na de deadline van de subsidieronde plaats.
 • kan door particulieren, stichtingen, verenigingen en bedrijven worden aangevraagd
 • is maximaal 50% van de totale kosten
 • is minimaal € 1.000 en maximaal €20.000
 • wordt in 5 rondes per jaar behandeld

Wat stuurt u mee?

 • Activiteitenplan (max. 4.000 woorden) volgens de leidraad uit de nadere regel Projectsubsidies Cultuur (bijlage I). Lever het bestand aan als pdf.
 • In het aanvraagformulier geeft u aan of het om een professioneel of participatief project gaat.
 • Begroting en dekkingsplan met toelichting volgens de leidraad begroting uit de nadere regel Projectsubsidies Cultuur (bijlage II). Lever het bestand aan als pdf.

Besteed in zowel het activiteitenplan als de begroting aandacht aan wat de coronamaatregelen betekenen voor uw project. Zorg dat uw aanvraag ook voldoet aan alle andere voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is.

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens?
Stuur dan ook de volgende bijlagen mee:

 • kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer
 • kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (voor zzp'ers en organisaties)
 • kopie statuten van de organisatie (voor organisaties)

Subsidie aanvragen

Als inwoner kunt u de subsidie alleen aanvragen met DigiD. Als organisatie of zzp'er kunt u de subsidie alleen aanvragen met eHerkenning. Uw eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben.

Vraag subsidie aan

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt dan een besluit over de subsidieaanvraag. U krijgt het besluit zo snel mogelijk. Uiterlijk 13 weken na de deadline van de subsidieronde.

Wat zijn de criteria?

De adviescommissie beoordeelt subsidieaanvragen op basis van 3 criteria:

 • artistieke kwaliteit
 • betekenis voor de stad
 • ondernemerschap van de aanvrager

Lees alle voorwaarden en beoordelingscriteria voor projectsubsidies

Planning

Wanneer zijn de deadlines en vergaderdata?‚Äč
Deadline subsidieronde Vergaderdatum adviescommissie Spreekuur
12 januari 2022 14 en 15 februari 2022 16 december 2021
9 maart 2022 11 en 12 april 2022 24 februari 2022
18 mei 2022 20 en 21 juni 2022 28 april 2022
7 september 2022 10 en 11 oktober 2022 25 augustus 2022
9 november 2022 12 en 13 december 2022 18 oktober 2022
Op de dag van de deadline kunt u tot 23.59 uur een aanvraag indienen.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over deze regeling of over het aanvragen? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Neem voor inhoudelijke vragen over deze regeling contact op met projectsubsidiecultuur@utrecht.nl.

Lees ook

Wilt u voor het eerst bij ons een cultuursubsidie aanvragen? En hebt u een eerste idee voor een project, maar nog geen uitgebreid projectplan? Bekijk dan de mogelijkheden van de impulssubsidie voor Cultuur.